Creative Problem Solving

“Kreatywność nie jest ucieczką od uporządkowanego myślenia. Jest ucieczką z uporządkowanym myśleniem.”
― Jerry Hirschberg, były CEO Nissan Design

Co to jest CPS?

Creative Problem Solving – jest sprawdzonym sposobem metodycznego, kreatywnego i uporządkowanego dochodzenia do innowacyjnych rozwiązań, poprzez twórcze podejście do problemu, szukanie przełomowych rozwiązań i urzeczywistnianie ich w konkretnym planie działania.
Najprościej ujęła to Ruth Nollen określając CPS jako:

“twórcze podejście do problemu dające efektywne działanie”

CPS jest najszerzej stosowanym tego typu procesem, wnikliwie zbadanym i przetestowanym (od ponad 50 lat).
Propagowaniem i ciągłym udoskonalaniem CPS zajmuje się Creative Education Foundation (Buffalo, USA), która poprzez sieć ekspertów na całym świecie (50 krajów – w tym Polska), realizuje projekty m.in. dla takich firm jak: NASA, Boeing, Mercedes Benz, American Airlines, Motorola, Intel, IBM, Microsoft, HP, Cisco, AT&T, Nokia, Samsung, MasterCard, Du Pont, Procter & Gamble, SC Johnson, Unilever, Bayer, Johnson & Johnson, Heinz, Fisher Price, 3M, Citi Group, UPS, Abbott, Frito-Lay, Leo Burnett, Ernst & Young, KPMG i inne.

Kreatywne rozwiązywanie problemów (CPS): dla kogo to jest?
… dla wszystkich.
Wszyscy natrafiamy na problemy. Wszystkich nas one hamują, frustrują, niepokoją, intrygują, wciągają, przerażają etc. Natykamy się na nie we wszystkich aspektach życia – osobistego, społecznego, zawodowego.
Wszyscy jesteśmy kreatywni. Co prawda w nierównym stopniu i wchodzą tu w grę pewne predyspozycje, ale każdy ma możliwość podniesienia swoich umiejętności w tym zakresie. Twórcze myślenie można wyćwiczyć, jak każdą inną umiejętność.
Wszyscy mamy możliwość tworzenia nieograniczonej ilości pomysłów na każdy temat. Każdy z nich, nawet jeśli nie jest sam w sobie odkrywczy i przełomowy, może stać się zalążkiem takiego rozwiązania dla kogoś innego – da nową myśl, nowe spojrzenie, zweryfikuje “niepodważalne” założenia, oderwie od utrwalonych schematów.

Co to jest problem?
Najprościej ujmując jest to luka między stanem obecnym a pożądanym stanem w przyszłości.
Niekoniecznie musi to być trudna sytuacja, wymagająca natychmiastowej reakcji, czy dylemat do rozwiązania. Może to być również wyzwanie, które otworzy nam nowe perspektywy, bądź sposobność, niosąca w sobie nową szansę.

Co oznacza rozwiązanie?
W skrócie – osiągnięcie zamierzonego celu.
Od nas zależy, czy dobrze określimy cel i w jakim stopniu rozwiązanie odzwierciedla nasze oczekiwania.

Co oznacza twórcze?
Nowe i użyteczne.
Przy rozwiązywaniu problemów oznacza to efektywne i przełomowe rozwiązania dla otaczających nas wyzwań i pytań.

Dlaczego powyższe nie przychodzi samo?
Co prawda wszyscy jesteśmy twórczy, ale nie wszyscy potrafimy korzystać z twórczego myślenia. W naturalny sposób polegamy przede wszystkim na racjonalnym, logicznym i – niestety – krytycznym wnioskowaniu.

Wpływ na to mają m.in.

Dlaczego unikamy angażowania kreatywności przy naturalnym podejściu do problemów?:

 • poważne problemy wymagają poważnych rozwiązań (opartych na oficjalnie nauczanych wzorach)
 • konieczność dokonania racjonalnego wyboru
 • obawa wyjścia poza ramy realności
 • strata czasu na zabawy
 • pierwszeństwo namacalnych, konkretnych efektów przed ideami (choćby najbardziej błyskotliwymi)

“Ostateczne rozwiązania dla problemów są racjonalne; ale proces wymyślania ich taki nie jest”
– Bill Gordon

CPS umożliwia świadome stosowanie wyobraźni w uporządkowanym procesie, odzwierciedlającym naturalny cykl dochodzenia do rozwiązań (rozpoznanie, inkubacja, wybór rozwiązania i plan działania) przez stosowanie odpowiednio dobranych technik i narzędzi.
Kluczem do osiągnięcia tego jest zachowanie dynamicznej równowagi między twórczą potęgą nieskrępowanego i “beztroskiego” poszukiwania coraz to nowych możliwości (myślenie dywergencyjne) a  uporządkowanym, logicznym i selektywnym spojrzeniem na fakty (myślenie konwergencyjne).
W przeciwieństwie do innych metod, które kładą nacisk na myślenie dywergencyjne tylko w trakcie generowania pomysłów, CPS wykorzystuje twórczy potencjał w przebiegu całego procesu.
Mimo usystematyzowanego podejścia, CPS jest bardzo elastyczne. Może być dopasowane do każdej sytuacji i indywidualnych potrzeb.

CPS pozwala:

 • rozpoznawać i omijać potencjalne bloki kreatywności
 • świadomie korzystać z wrodzonej zdolności tworzenia
 • tworzyć z potrzeby, nie z natchnienia (kreatywność z wyboru, nie z przypadku)
 • wyłączać “krytyka” przy szukaniu nowatorskich pomysłów
 • odnajdować możliwe opcje działania
 • angażować racjonalne myślenie przy wyborze najlepszych rozwiązań
 • stworzyć konkretny plan wdrożenia rozwiązania

Jak stosować?

Kiedy stosować?

 • stoisz przed wyzwaniem
 • chcesz wykorzystać pojawiające się bądź potencjalne możliwości
 • chcesz wyjść poza ramy konwencjonalnego myślenia
 • potrzebujesz nowatorskiego rozwiązania

Kiedy nie stosować?

 • nie mamy wpływu na sytuację
 • nie mamy motywacji do zmiany
 • nie potrzeba kreatywności
  – problem jest już rozwiązany
  – rozwiązanie jest oczywiste
  – chcemy przeforsować już powzięte rozwiązanie

Dlaczego CPS działa?

Kreatywność jest motorem innowacji
Na początku zawsze jest pomysł
By mieć pomysł, zadaj pytanie
Pomysły stają się innowacjami
Pomysły + działanie = zmiana

Więcej szczegółów na temat procesu CPS znajdziesz tutaj:
http://www.creativeeducationfoundation.org/creative-problem-solving/the-cps-process/

Reklamy